Topics For Dissertation

Tags: Essay On Private Health InsuranceEssay Of Man Summary Epistle 1Liberty Village Assignments For SaleComputer Security Phd ThesisMetathesis And SubstitutionSouthwest Airlines Seat AssignmentsEssay Helper FreeRock Climbing Gym Business PlanEssays Language Acquisition

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod.

The thesis deals with examining the predictive power of the well-known bankruptcy and credit models from the perspective of corporations located in the Czech and Slovak Republic.

The main contribution should be creating and verifying our own bankruptcy model with the application in these countries.

Especially small and mid-caps have to fulfill some (pre-)conditions for adequate refinancing.

Topics For Dissertation

The bond placement can be an alternative to classical debt financing.Emphasis is, however, on the countries from the Eastern and Central European region.The methodology will be mostly based on the tools of financial econometrics.The applicant will then draw up an essay for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application ().If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.The theoretical contribution will be a verification of the predictive power of models already well established in the literature; although they were not created on the sample data from the Czech and Slovak companies.Regarding to Basel III the requirements for new debt for companies have changed.Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik.Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from www.it-informer.ru ©